ผลจากแบบจำลอง

ข้อมูลพยากรณ์ลมรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์ลมรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์ลมรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศเส้นทางเดินเรือขนส่งถ่านหินโรงไฟฟ้ากระบี่

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์ลมรอบโรงไฟฟ้าเทพา

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศเส้นทางเดินเรือขนส่งถ่านหินโรงไฟฟ้าเทพา

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่คาบสมุทรอินโดจีน

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์พลังงานลมในพื้นที่
ลำตะคอง

คลิกที่นี่

ข้อมูลพยากรณ์รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

คลิกที่นี่